Algemene-Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 By Loes & Lien, KvK-nummer 77167325, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 
1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. 
1.3 Partijen zijn verkoper en koper samen. 
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Omdat wij een kleine onderneming zijn hoeven wij geen btw te verrekenen. 
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 De verzendkosten zijn over het algemeen 3,95. 
3.2 By Loes & Lien behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending in rekening te brengen.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.
4.2 Met iDEAL en Paypal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 tot 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.
5.2 Mocht het  voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 werkdagen.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een periode van veertien dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren.
6.2 U dient per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 14 dagen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal By Loes & Lien het aankoop bedrag binnen 14 werkdagen aan u terugbetalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 De inhoud van de webshop en overige uitingen van By Loes & Lien zijn met de zorgvuldigheid samengesteld. By Loes & Lien kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. By Loes & LIen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
7.2 By Loes & Lien is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 8 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft By Loes & Lien in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat By Loes & Lien gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht en Geschillen
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Met klachten kunt u terecht bij byloeslien@hotmail.com
10.3 Alle geschillen tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm dan ook zowel die van feitelijke of juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door een der partijen als zodanig worden beschouw. 
10.4 De arbitragecommissie heeft altijd een rechter als voorzitter. De arbitrage vindt dichtbij de woonplaats van de consument plaats. De arbiters moeten oordelen naar de wet.